Ochrona przeciwpożarowa w firmie

*Wpis sponsorowany we współpracy z nofire.pl *

Ochrona przeciwpożarowa jest bardzo ważnym aspektem, który powinien być wypełniany w każdym zakładzie pracy, w każdej firmie, aby zapewnić pracownikom najwyższy standard bezpieczeństwa w miejscu pracy. Nieodzownym jej elementem są szkolenia PPOŻ przeprowadzane wśród pracowników, ale także zapewnienie ze strony pracodawcy odpowiednich norm i wymagań przeciwpożarowych, jakie powinien spełniać budynek. Ważną rolę odgrywa przygotowanie drogi ewakuacyjnej, która w przypadku zagrożenia pozwoli szybko i sprawnie wydostać się z budynku, a także odpowiednie przygotowanie i wyposażenie budynku do wykonania w razie potrzeby akcji gaśniczej. Przy spełnianiu tych zadań warto wesprzeć się specjalistami w tym temacie - takimi jak firma NOFIRE, która świadczy usługi w zakresie systemów i szkoleń przeciwpożarowych. 

Szkolenie PPOŻ przeprowadza się, aby zapoznać pracowników z profilaktyką przeciwpożarową, a także z tym jak zachować się podczas pożaru. Tego typu szkolenia mogą przyjmować różną formę, szkoleniowiec powinien dostosować je do specyfiki działalności danego zakładu pracy i wynikających z tego zagrożeń. Ważnym elementem szkolenia jest  zazwyczaj omówienie procesu ewakuacji z budynku w razie pożaru, a także nauka obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, który powinien znajdować się w widocznych, wyznaczonych na to miejscach w zakładzie pracy.

Szkolenie PPOŻ może zostać przeprowadzone tylko przez osobę posiadającą ku temu odpowiednie kwalifikacje. Do takich osób zaliczamy inspektora PPOŻ, specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej, a także technik lub inżynier pożarnictwa. 

Komentarze

Prześlij komentarz

instagram @lifebymarcelka